Test af Earthing udstyr

Kvaliteten af materialerne og det høje indhold af sølvtråd i Earthing Evolution giver en høj sikkerhed for at produkterne bibeholder sin funktion og effekt, også efter lang tids brug.

Så hvis produkterne er samlet korrekt kan man normalt stole på at Earthing udstyret virker korrekt.

Hvis man alligevel selv ønsker at teste funktionen, så kan man gøre følgende. Man skal bruge et multimeter eller andet måleudstyr til at måle modstand.

  1. Kobl produktkablet på dit Earthing produkt, og evt. dit jordspyd hvis du bruger det.
  2. Mål modstanden (Ohm, Ω) fra jordspyddet eller den løse ende af produkt kablet til Earthing produktet.
  3. Modstanden vil normalt være i omegnen af 50 kOhm, hvilket er den sikkerhedsmodstand der er indbygget i produktledningen. Hvis du har en meget stor / uendelig modstand, så må du undersøge delene for brud eller dårlig kontakt.

Hvis du ikke har et multimeter, eller ovenstående virker kompliceret, da kan du købe en Earthing produkttester. Den er nem at bruge og kommer med en vejledning.

Alternativt kan man bruge vores body volt monitor, der i tillæg kan bruges til flere andre typer af målinger. Her medfølger der en grundig vejledning.